Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (21 bài)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài)
- Dương Thận (27 bài)
- Bồ Tùng Linh (2 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)
Tạo ngày 14/12/2020 13:51 bởi tôn tiền tử
Trịnh Học Thuần 鄭學醇 người Thuận Đức 順德, tỉnh Quảng Đông đời Minh, đỗ cử nhân năm Long Khánh thứ nhất (1567), làm tri huyện Vũ Duyên 武緣 ở Nam Ninh. Trước tác có Cú lậu tập 句漏集.