送春

三月殘花落更開,
小簷日日燕飛來。
子規夜半猶啼血,
不信東風喚不回。

 

Tống xuân

Tam nguyệt tàn hoa lạc cánh khai,
Tiểu thiềm nhật nhật yến phi lai.
Tử quy dạ bán do đề huyết,
Bất tín đông phong hoán bất hồi.

 

Dịch nghĩa

Tháng ba những cây hoa đã rụng rồi sẽ lại nở hoa (vào năm sau),
Trước hiên nhỏ ngày ngày chim én sẽ lại bay đến.
Chỉ có chim cuốc nửa đêm vẫn còn thổ huyết,
Chẳng tin vào gió đông mà kêu rằng không quay trở lại.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Tháng ba hoa nở lại tàn
Ngày qua, én lượn chập chờn bên song
Cuốc kêu đêm, máu chảy ròng
Ai tin rằng có gió đông gọi về?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Cuối xuân, hoa rụng, sót vài bông,
Mái nhỏ hôm mai én lượn vòng.
Chim cuốc canh khuya gào tứa máu,
Gió đông sẽ lại, hãy yên lòng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoa nở hoa tàn tiết tháng ba
Bên song cánh én lượn la đà
Nửa đêm cuốc gọi trào ra máu
Biết gió đông còn có thổi qua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đào hoa mộng ký (Nguyễn Đăng Tuyển)

Hồi 2 Đào hoa mộng ký (Nguyễn Đăng Tuyển) có câu:

Cuối xuân lộc nảy, hoa tàn,
Đầu thềm cánh én bay sang xập xè.
Gió đông gọi mãi chẳng về,
Tiếng quyên réo rắt đêm hè năm canh.

Nguyên chú có bài thơ này và bản dịch:

Xuân muộn, hoa tàn, lá mới thay,
Xập xè cánh nhạn lượn hiên ngoài.
Tiếng quyên khắc khoải đêm khuya khoắt,
Mải gọi gió nồm chửa tới đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Cuối xuân hoa lạ lại ra hoa,
Chiếc yến hôm hôm đến sối nhà;
Con cuốc tiếc xuân khuya khoắt gọi,
Xuân đi dẫu gọi được du mà!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch nghĩa.

Tiễn xuân.
Tháng ba những cây hoa đã rụng (rồi sang năm) lại sẽ nở hoa,
Trước hiên nhà ngày ngày chim én lại sẽ bay đến.
Chỉ có con cuốc nửa đêm vẫn kêu mãi đến thổ huyết,
Như không tin rằng gió xuân gọi mà không quay trở lại.


東風 đông phong, tức gió xuân.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời