19/05/2022 05:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống xuân
送春

Tác giả: Vương Lệnh - 王令

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 19/03/2007 19:01

 

Nguyên tác

三月殘花落更開,
小簷日日燕飛來;
子規夜半猶啼血,
不信東風喚不回。

Phiên âm

Tam nguyệt tàn hoa lạc cánh khai,
Tiểu thiềm nhật nhật yến phi lai.
Tử quy dạ bán do đề huyết,
Bất tín đông phong hoán bất hồi.

Bản dịch của Hải Đà

Tháng ba hoa nở lại tàn
Ngày qua, én lượn chập chờn bên song
Cuốc kêu đêm, máu chảy ròng
Ai tin rằng có gió đông gọi về?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Lệnh » Tống xuân