Treo kẻ sĩ lưới đời tơ nhện
Sa cỏn con chẳng bén được to
Nên phóng khoáng chẳng cụm co
Chân say quay gót chẳng vào đường mây
Tài ngày nọ đển nay nổi tiếng
Một miệng kêu vạn miệng hoạ lời
Gió gào thần sấm mách trời
Tiếng tăm vang dậy trời rồi nổ tung
Văn chương phải lạ lùng mới mẻ
Vượt ra ngoài ước lệ cổ xưa
Câu cao vút chẳng mượt mà
Sần sùi cốt cách đậy che chẳng cần
Về thư pháp đời truyền ai sánh
Trứng nở ra tung cánh phượng loan
Bút già chẳng chịu cong oằn
Thuồng luồng dây sắt trói thân cứng đờ
Trẻ hăng hái tha hồ phóng túng
Hổ cánh thêm vút thẳng lên trời
Đem cá tính vượt muôn đời
Cười là Lý Bạch con người nghê ngô
Trời không vách bốn bề nhà ở
Say bực sai rượu nã lúc sầu
Trộm Bắc đẩu múc biển sâu
Thái Hoa xô đổ quần nhau với kình
Miệng tục nho linh tinh như nhặng
Tráng sĩ ưa đời nặng chê bai
Riêng ta mong những gặp người
Ca vang không dám rỉ lời nữ nhi

tửu tận tình do tại