Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ
Tạo ngày 23/09/2016 06:56 bởi tôn tiền tử
Thôi Tử Vân 崔紫雲 là một kỹ nữ trong nhà thượng thư Lý Nguyện 李願.