Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (275 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 24/06/2014 17:00 bởi tôn tiền tử
Trưởng Tôn Cao 長孫翱 năm sinh mất và quê quán không rõ, sống vào đời Túc Tông, Đại Tông, cùng thời với Chu Khánh Dư 朱慶餘, nổi danh với thể cung từ, thơ còn 1 bài.