Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- An Ba phường nữ (1 bài thơ)
- Địch Nhân Kiệt (1 bài thơ)
- Đàm Dụng Chi (5 bài thơ)
- Lang đại gia Tống thị (4 bài thơ)
- Bàng Uẩn (1 bài thơ)
Tạo ngày 24/06/2014 16:53 bởi tôn tiền tử
Triệu Hư Chu 趙虛舟 là một nữ thi nhân đời Đường, thân thế không rõ, thơ còn 1 bài.