Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (119 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 29/06/2014 15:12 bởi tôn tiền tử
Trương Thự 張曙 là con của Sử bộ thị lang Trương Chúng 張聚, đỗ tiến sĩ trong năm Đại Thuận (890-891), làm quan Hữu bổ khuyết, thơ còn 1 bài.