Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (119 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trần Đông Phong (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 17/03/2014 09:17 bởi tôn tiền tử
Lý Lộng Ngọc 李弄玉 người Cối Kê, nhà ở suối Nhược Da, theo chồng nhập Hàm Quan, thường lấy sơn thuỷ hoa cỏ làm vui. Khoảng năm Hội Xương thứ 2 (842), chồng chết, nàng mang quan tài về đông, tới trạm Tam Hương đề lên vách bài "Ai phẫn" 哀憤. Bài thơ này đương thời được rất nhiều thi nhân hoạ lại.