Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 08/04/2014 14:42 bởi tôn tiền tử
Lưu Hư Bạch 劉虛白 người Cánh Lăng, đỗ tiến sĩ năm Nguyên Hoà (806-820), thơ còn 1 bài, và 1 cặp câu lẻ.