Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 24/04/2014 16:09 bởi tôn tiền tử
Lưu Tượng 劉象 người Kinh Triệu, đỗ tiến sĩ năm đầu Thiên Phúc (901), thơ còn 10 bài.