Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 25/06/2014 10:16 bởi tôn tiền tử
Trương phu nhân 張夫人 người Sơn Dương, Sở Châu, vợ của Hộ bộ thị lang Cát Trung Phu 吉中孚 (?-786), thơ còn 5 bài.