Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lý Hạ (64 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 14/05/2014 10:25 bởi tôn tiền tử
Tạ Lương Phụ 謝良輔 năm sinh mất, tên tự và quê quán đều không rõ, sống khoảng năm Đại Lịch (766-779) đời Đường Đại Tông, giỏi thơ, làm bạn với Bão Phường 鮑防.