Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài)
- Trần Tử Ngang (54 bài)
- Lạc Tân Vương (9 bài)
- Võ Tắc Thiên (5 bài)
- Thẩm Thuyên Kỳ (22 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 28/02/2014 15:47 bởi tôn tiền tử
Lã Thái Nhất 呂太一 làm huyện lệnh Hoàn Thuỷ năm Cảnh Vân đời Đường Duệ Tông, thơ còn 1 bài trong "Toàn Đường thi".