Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lý Hạ (64 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 05/12/2013 12:56 bởi Vanachi
Dương Ngưng 楊凝 (?-802) tự Mâu Công 懋功, người Hoằng Nông, Quắc Châu, năm sinh không rõ, mất khoảng năm Trinh Nguyên thứ 18 (802). Ông thuở nhỏ mồ côi cha, được mẹ dạy, lớn giỏi thơ văn, cùng anh là Dương Bằng 楊憑 đều có tiếng. Ông đỗ tiến sĩ năm Đại Lịch.