Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Trần Đông Phong vào 24/09/2019 01:36

秋夜聽搗衣

砧杵聞秋夜,
裁縫寄遠方。
聲微漸溼露,
響細未經霜。
蘭牖唯遮樹,
風帘不礙涼。
雲中望何處,
聽此斷人腸。

 

Thu dạ thính đảo y

Châm chử văn thu dạ,
Tài phùng ký viễn phương.
Thanh vi tiệm thấp lộ,
Hưởng tế vị kinh sương.
Lan dũ duy già thụ,
Phong liêm bất ngại lương.
Vân trung vọng hà xứ,
Thính thử đoạn nhân trường.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đêm thu nghe tiếng chày giặt áo
Cắt may giành để gửi phương xa
Tiếng nhỏ thấm ướt móc sa
Vang thầm như thể chưa qua sương ngần
Cây bên ngoài song lan chắn được
Lạnh thấm vào rèm gió khôn ngăn
Xứ nào vọng tới mây ngàn
Nghe chày giặt áo đau buồn lòng ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng chày giặt áo đêm thu,
Cắt may giành để gửi từ phương xa.
Tiếng êm thấm ướt móc sa,
Vọng thầm như thể chưa qua sương ngàn.
Cây ngoài chắn được song lan,
Vào rèm gió lạnh khôn ngăn thấm tràn.
Xứ nào vọng tới, mây ngàn
Ai nghe chày giặt lòng càng buồn hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời