06/08/2021 10:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ thính đảo y
秋夜聽搗衣

Tác giả: Dương Ngưng - 楊凝

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 24/09/2019 01:36

 

Nguyên tác

砧杵聞秋夜,
裁縫寄遠方。
聲微漸溼露,
響細未經霜。
蘭牖唯遮樹,
風帘不礙涼。
雲中望何處,
聽此斷人腸。

Phiên âm

Châm chử văn thu dạ,
Tài phùng ký viễn phương.
Thanh vi tiệm thấp lộ,
Hưởng tế vị kinh sương.
Lan dũ duy già thụ,
Phong liêm bất ngại lương.
Vân trung vọng hà xứ,
Thính thử đoạn nhân trường.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đêm thu nghe tiếng chày giặt áo
Cắt may giành để gửi phương xa
Tiếng nhỏ thấm ướt móc sa
Vang thầm như thể chưa qua sương ngần
Cây bên ngoài song lan chắn được
Lạnh thấm vào rèm gió khôn ngăn
Xứ nào vọng tới mây ngàn
Nghe chày giặt áo đau buồn lòng ai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Ngưng » Thu dạ thính đảo y