Qua Kiếm Các chỉ còn là mộng
Về đất xưa còn xuống núi Lương
Sáng mai cưỡi ngựa lên đường
Mưa thu Tử Ngọ hoè đương đón chào

tửu tận tình do tại