Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (335 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (162 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 13/12/2007 18:57 bởi Vanachi
Thôi Hưng Tông 崔興宗, cùng với Vương Duy 王維, Bùi Địch 裴迪 đều ở núi Chung Nam, làm quan tới Tả bổ khuyết, thơ còn 5 bài.