Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 15/03/2014 13:31 bởi tôn tiền tử
Lý Kiến Xu 李建樞 người đời Đường, thân thế không rõ, chỉ còn một bài thơ chép trong Toàn Đường thi.