Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (4 bài)
Tạo ngày 08/07/2005 13:07 bởi Vanachi
Tôn Quang Hiến 孫光憲 tự Mạnh Văn 孟文, hiệu Bảo Quang tử 葆光子, đời vua Tống Thái Tổ (960-975) làm quan tới chức Kiểm Hiệu bí thư Giám. Ông hiếu học, trước tác nhiều, nay thất lạc còn lại có 2 tập Bắc mộng toả ngônDi văn toả ngữ.