Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phùng Duyên Kỷ (42 bài thơ)
- Lương Ý Nương (2 bài thơ)
- Âu Dương Quýnh (4 bài thơ)
- Hoa Nhị phu nhân (1 bài thơ)
- Trương Bí (7 bài thơ)
Tạo ngày 08/07/2005 13:07 bởi Vanachi
Tôn Quang Hiến 孫光憲 tự Mạnh Văn 孟文, hiệu Bảo Quang tử 葆光子, đời vua Tống Thái Tổ (960-975) làm quan tới chức Kiểm Hiệu bí thư Giám. Ông hiếu học, trước tác nhiều, nay thất lạc còn lại có 2 tập Bắc mộng toả ngônDi văn toả ngữ.