Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Ngũ đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: Hà Mãn Tử (9)

Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 05:43

何滿子

冠劍不隨君去,
江河還共恩深。
歌袖半遮眉黛慘,
淚珠旋滴衣襟。
惆悵雲愁雨怨,
斷魂何處相尋。

 

Hà Mãn Tử

Quan kiếm bất tuỳ quân khứ,
Giang hà hoàn cộng ân thâm.
Ca tụ bán già mi đại thảm,
Lệ châu tuyền trích y khâm.
Trù trướng vân sầu vũ oán,
Đoạn hồn hà xứ tương tầm.


(Tôn Quang Hiến từ tập)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Không theo anh tuỳ thân kiếm mũ
Chốn sông hồ nghĩa nặng ân sâu
Nửa mi sầu che tay áo rũ
Tà áo bay rơi ướt giọt châu
Mưa như oán mây buồn ấp ủ
Biết nơi đâu, hồn nát, tìm nhau

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Nhất Phương

Chẳng như mũ kiếm đi cùng chàng
Sông hồ ân nghĩa nặng mang
Nương tay áo rủ sầu âm giáng
Lệ nhỏ thường y ngọn gió đan
Mưa gieo lòng mây nỗi oán
Tìm nhau phách hồn nát tan

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không theo chàng mang hầu kiếm mũ
Sông hồ còn ân cũ thâm sâu
Ca tay áo che my sầu
Lệ châu lã chã xoáy vào xiêm y
Lòng buồn mưa cũng sầu bi
Hồn lìa khỏi xác biết đi phương nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời