Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài)
- Trần Tử Ngang (54 bài)
- Lạc Tân Vương (9 bài)
- Võ Tắc Thiên (5 bài)
- Thẩm Thuyên Kỳ (22 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 11/06/2014 10:11 bởi tôn tiền tử
Thiệu Đại Chấn 邵大震 tự Lệnh Viễn 令遠, người An Dương, cùng thời với Vương Bột 王勃, thơ còn 1 bài.