九日登玄武山旅眺

九月九日望遙空,
秋水秋天生夕風。
寒雁一向南去遠,
遊人幾度菊花叢。

 

Cửu nhật đăng Huyền Vũ sơn lữ diểu

Cửu nguyệt cửu nhật vọng dao không,
Thu thuỷ thu thiên sinh tịch phong.
Hàn nhạn nhất hướng nam khứ viễn,
Du nhân kỷ độ cúc hoa tùng.

 

Dịch nghĩa

Ngày trùng cửu nhìn về xa xa,
Cảnh thu trời mây non nước đã về chiều.
Một cánh nhạn đang bay về nam tránh lạnh,
Lữ khách đã trải qua nhiều độ hoa cúc nở.


Núi Huyền Vũ nay trong tỉnh Tứ Xuyên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hôm tùng dương lên cao xa ngắm
Cảnh trời thu mây nước về chiều
Về nam cánh nhạn phiêu diêu
Xứ người cúc nở đã nhiều lần qua

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên cao trùng cửu nhìn xa xa,
Non nước trời mây thu xế tà.
Một cánh nhạn bay nam tránh lạnh,
Hoa vàng nhiều độ khách trải qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên cao trùng cửu nhìn xa,
Trời mây non nước chiều tà thu sang.
Về nam cánh nhạn tránh hàn,
Khách qua nhiều độ cúc vàng nở hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời