Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lý Hạ (64 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/10/2013 08:31 bởi Vanachi
Bảo Dục 鮑溶 tự Đức Nguyên 德源, sống khoảng trước sau năm Nguyên Hoà đời Đường Hiến Tông. Ông trước ẩn cư trong núi ở Giang Nam, sau chu du tứ phương, từng qua lại với Lý Ích, Hàn Dũ, Lý Chính Phong, Mạnh Giao. Ông đỗ tiến sĩ năm 809, nhưng làm quan bất đắc chí. Ông trước tác văn gồm 5 quyển, được chép trong Tân Đường thư nghệ văn chí.