Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Trần Đông Phong vào 21/06/2021 16:20

舊鏡

團團銅鏡似潭水,
心愛玉顏私自親。
一經離別少年改,
難與清光相見新。

 

Cựu kính

Đoàn đoàn đồng kính tự đàm thuỷ,
Tâm ái ngọc nhan tư tự thân.
Nhất kinh ly biệt thiếu niên cải,
Nan dữ thanh quang tương kiến tân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tròn trặn gương đồng như nước đầm
Lòng yêu mặt ngọc của riêng thân
Biệt ly đã trải tuổi xuân đổi
Khó thấy cùng nhau mới sáng ngần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gương đồng tròn lẵn nước trong đầm,
Mặt ngọc lòng yêu của tự thân
Ly biệt trải qua niên thiếu đổi,
Cùng nhau khó thấy mới trong ngần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời