23/01/2022 23:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cựu kính
舊鏡

Tác giả: Bão Dung - 鮑溶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 21/06/2021 16:20

 

Nguyên tác

團團銅鏡似潭水,
心愛玉顏私自親。
一經離別少年改,
難與清光相見新。

Phiên âm

Đoàn đoàn đồng kính tự đàm thuỷ,
Tâm ái ngọc nhan tư tự thân.
Nhất kinh ly biệt thiếu niên cải,
Nan dữ thanh quang tương kiến tân.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tròn trặn gương đồng như nước đầm
Lòng yêu mặt ngọc của riêng thân
Biệt ly đã trải tuổi xuân đổi
Khó thấy cùng nhau mới sáng ngần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bão Dung » Cựu kính