Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- An Ba phường nữ (1 bài)
- Địch Nhân Kiệt (1 bài)
- Đàm Dụng Chi (5 bài)
- Bàng Uẩn (1 bài)
- Bùi Vũ Tiên (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 11/06/2014 10:30 bởi tôn tiền tử
Trình Trường Văn 程長文, nữ thi nhân người Bà Dương đời Đường, có chồng xa nhà cầu công danh, gặp kẻ cường bạo vu oan và bị bắt giam. Nàng trong ngục viết thơ minh oan và được thả. Thơ còn 3 bài trong Toàn Đường thi.