Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 09/07/2006 10:49 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 07/07/2008 11:32 bởi Vanachi
Trừ Tự Tông 儲嗣宗, không rõ năm sinh mất, đỗ tiến sĩ năm Đại Trung thứ 13 (870). Thơ một quyển.