14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
8 bài trả lời: 7 bản dịch, 1 thảo luận
Từ khoá: Hạng Vũ (20) mất nước (80)

Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2006 10:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/12/2022 23:33

垓城

百戰未言非,
孤軍驚夜圍。
山河意氣盡,
淚濕美人衣。

 

Cai Hạ

Bách chiến vị ngôn phi,
Cô quân kinh dạ vi.
Sơn hà ý khí tận,
Lệ tiễn mỹ nhân y.

 

Dịch nghĩa

Đánh trăm trận chưa từng có ai chỉ ra lỗi lầm,
Nhưng nay tàn quân lòng kinh sợ khi bị bao vây trong đêm.
Non sông thời cơ khí vận đã hết,
Nước mắt rơi ướt áo người đẹp.


Cai Hạ là nơi quân Hán vây quân Hạng Vũ. Bấy giờ quân Hán do Hán Tín chỉ huy có hơn 70 vạn, nhưng quân Sở của Hạng Vũ vẫn còn hơn 10 vạn. Theo kế của Trương Lương, đêm Hàn Tín cho người hát dân ca nước Sở, khiến quân Hạng Vũ nhớ nhà và tin là nước Sở đã mất, kinh sợ bỏ ngũ gần hết, chỉ còn mấy trăm. Tương truyền, Hạng Vũ và Ngu Cơ trong đêm đã khóc và múa hát với nhau, sau đó Ngu Cơ tự tử, còn Hạng Vũ thì dẫn quân phá vây chạy về bến Ô Giang rồi cũng tự vẫn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trăm trận trải gian truân,
Sáo đêm động tàn quân.
Non sông ý khí hết,
Lệ ướt áo giai nhân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Lẫy lừng trăm trận chẳng ai đương,
Đêm nay cô thế chúa cùng đường.
Cơ đồ chí cả vùi Cai Hạ,
Áo mỹ nhân đẫm lệ Sở vương.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Trăm trận, chưa nói là không phải,
Đám cô quân đêm hãi vòng vây.
Núi sông ý khí hết ngay,
Lệ rơi ướt áo của ai đầm đìa.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
tửu tận tình do tại
33.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trăm trận chưa rằng trái,
Đêm nay một nhóm quân.
Non sông tàn ý khí,
Lệ đẫm áo giai nhân!


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trăm trận, chưa khỏi sai lầm,
Quân cô, kinh hãi đêm nằm trong vây.
Nước non, ý khí đâu đây!
Tiẽn đưa, người đẹp áo đầy lệ tuôn!...

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đánh trăm trận chưa từng nghe chiến bại
Giờ quân tàn, địch mạnh, bị bao vây
Chí tranh hùng đã hết tự lúc này
Lệ rơi đẫm trên xiêm y mỹ nữ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đã từng trăm trận lẫy lừng
Quân cô thế yếu hãi hùng đêm vây
Mỹ nhân áo thấm lệ đầy
Khí hùng sông núi còn đâu nữa là

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch nghĩa

Đánh trăm trận chưa có một lời sai khác (quân lính luôn cùng một lòng),
Nhưng hôm nay đội quân ấy bị vây kín trong thành, lòng đã kinh hoảng.
Lòng người và thời cơ khí vận đã hết,
Nước mắt rơi ướt áo người đẹp.

Chú.
垓城 Cai Hạ: thành Cai Hạ, nơi quân hán vây quân Hạng Vũ. Bấy giờ quân Hán do Hán Tín chỉ huy có hơn 70 vạn, nhưng quân Sở Hạng Vũ vẫn còn hơn 10 vạn. Theo kế của Trương Lương, đêm Tín cho người hát dân ca nước Sở, khiến quân Hạng Vũ (vốn là người Sở) nhớ nhà và tin là nước Sở đã mất, kinh sợ bỏ ngũ gần hết, chỉ còn mấy trăm. Theo truyền thuyết thì Hạng Vũ và Ngu Cơ trong đêm đã khóc và múa hát với nhau, sau đó Ngu Cơ tự tử, Hạng Vũ thì dẫn quân phá vây chạy về Ô Giang rồi cũng tự vẫn chết ở đấy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời