垓城

百戰未言非,
孤軍驚夜圍。
山河意氣盡,
淚濕美人衣。

 

Cai Hạ

Bách chiến vị ngôn phi
Cô quân kinh dạ vi
Sơn hà ý khí tận
Lệ tiễn mỹ nhân y.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trăm trận trải gian truân
Sáo đêm động tàn quân
Non sông ý chí hết
Lệ nhỏ tiễn giai nhân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Lẫy lừng trăm trận chẳng ai đương,
Đêm nay cô thế chúa cùng đường.
Cơ đồ chí cả vùi Cai Hạ,
Áo mỹ nhân đẫm lệ Sở vương.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Trăm trận, chưa nói là không phải,
Đám cô quân đêm hãi vòng vây.
Núi sông ý khí hết ngay,
Lệ rơi ướt áo của ai đầm đìa.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
tửu tận tình do tại
33.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trăm trận chưa rằng trái,
Đêm nay một nhóm quân.
Non sông tàn ý khí,
Lệ đẫm áo giai nhân!


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trăm trận, chưa khỏi sai lầm,
Quân cô, kinh hãi đêm nằm trong vây.
Nước non, ý khí đâu đây!
Tiẽn đưa, người đẹp áo đầy lệ tuôn!...

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đánh trăm trận chưa từng nghe chiến bại
Giờ quân tàn, địch mạnh, bị bao vây
Chí tranh hùng đã hết tự lúc này
Lệ rơi đẫm trên xiêm y mỹ nữ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đã từng trăm trận lẫy lừng
Quân cô thế yếu hãi hùng đêm vây
Mỹ nhân áo thấm lệ đầy
Khí hùng sông núi còn đâu nữa là

Chưa có đánh giá nào
Trả lời