Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (334 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (161 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 05/04/2007 22:31 bởi Vanachi
Lý Thích Chi 李適之 (?-747), có tên khác là Lý Xương 李昌, tôn thất nhà Đường, cháu của Hằng Sơn vương, làm quan Thông châu thích sử, Hình bộ thượng thư, năm Thiên Bảo nhậm chức Tả tướng, sau đó do tranh chức với Lý Lâm Phủ 李林甫 không thành nên bãi tướng và làm Thái tử thái bảo.

 

Tuyển tập chung