Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lý Hạ (64 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 15/09/2007 08:51 bởi Vanachi
Đậu Thường 竇常, tự Trọng Hành 中行, đỗ tiến sĩ năm Đại Lịch. Ẩn cư viết sách ở Liễu Dương, Quảng Lăng 20 năm không ra ngoài.