Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (5 bài)
Tạo ngày 01/07/2014 11:39 bởi tôn tiền tử
Vu Hộc 于鵠 sống khoảng năm Đại Lịch, Trinh Nguyên, ẩn cư ở Hán Dương, từng làm tòng sự ở phủ, thơ 1 quyển.