襄陽寒食

煙水初銷見萬家,
東風吹柳萬條斜。
大堤欲上誰相伴,
馬踏春泥半是花。

 

Tương Dương hàn thực

Yên thuỷ sơ tiêu kiến vạn gia,
Đông phong xuy liễu vạn điều tà.
Đại đê dục thướng thuỳ tương bạn,
Mã đạp xuân nê bán thị hoa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khói sóng vừa tan thấy vạn nhà
Gió đông thổi liễu nhánh nghiêng tà
Muốn lên đê lớn cùng ai bạn
Ngựa đạp bùn xuân lẫn với hoa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khói tan mọi nhà đều vừa thấy
Gió phương đông đang quấy liễu dương
Bờ đê lớn ai lên cùng
Bùn xuân ngựa đạp hoa tung nửa vời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời