Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 13/05/2014 16:46 bởi tôn tiền tử
Phan Ung 潘雍 là thi nhân đời Đường, chưa rõ thân thế, thơ còn 1 bài trong "Toàn Đường thi".