Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài)
- Trần Tử Ngang (54 bài)
- Lạc Tân Vương (9 bài)
- Võ Tắc Thiên (5 bài)
- Thẩm Thuyên Kỳ (22 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 11/05/2014 14:01 bởi tôn tiền tử
Như Ý trung nữ tử 如意中女子 có nghĩa là một bé gái sống vào năm Như Ý (692). Võ Hậu vời một bé gái 7 tuổi nghe đồn giỏi làm thơ vào cung, thử tài bằng cách chỉ thị bé làm một bài với chủ đề là "Ký huynh". Bé ứng khẩu ra ngay bài này, không ngờ hay nổi tiếng, được người đời truyền tụng với tên tác giả là Như Ý trung nữ tử.