Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (331 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (153 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 13/05/2014 08:56 bởi tôn tiền tử
Quách Thiệu Lan 郭紹蘭 người Trường An, con của Quách Hành Tiên, vợ của Nhậm Tông 任宗 là một nhà buôn lớn, thơ còn 1 bài.