Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trần Đông Phong (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 10/05/2014 14:15 bởi tôn tiền tử
Ngô Vũ Lăng 吳武陵 người Tín Châu, đỗ tiến sĩ năm Nguyên Hoà thứ nhất (806), thơ 1 quyển, nay còn 2 bài.