Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2014 14:17

題路左佛堂

雀兒來逐颶風高,
下見鷹鸇意氣豪。
自謂能生千里翼,
黃昏依舊入蓬蒿。

 

Đề lộ tả Phật đường

Tước nhi lai trục cụ phong cao,
Hạ kiến ưng chiên ý khí hào.
Tự vị năng sinh thiên lý dực,
Hoàng hôn y cựu nhập bồng hao.

 

Dịch nghĩa

Chim sẻ bay đuổi theo gió bão lên cao,
Ý khí rất tự hào, coi thường chim ưng, chim cắt.
Tự cho là trời cho đôi cánh bay được vạn dặm,
Nhưng khi chiều xuống, lại chui vào tổ trong đám cỏ bồng hao.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chim sẻ bay đuổi theo gió bão
Coi thường ưng, rất đỗi tự hào
Tự cho vạn dặm bay cao
Chiều buông như cũ chui vào cỏ hao

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sẻ nương gió bão vút lên cao
Nhìn xuống ó ưng ý khí hào
Tự nói bình sinh nghìn dặm cánh
Chiều buông bụi cỏ rúc như xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời