Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài)
- Trần Tử Ngang (54 bài)
- Lạc Tân Vương (9 bài)
- Võ Tắc Thiên (5 bài)
- Thẩm Thuyên Kỳ (22 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 18/05/2014 16:35 bởi tôn tiền tử
Từ Ngạn Bá 徐彥伯 (?-714) vốn tên Hồng 洪, tự Ngạn Bá 彥伯 nhưng lấy tên tự để dùng, người Hà Khâu, Duyện Châu, bảy tuổi đã làm văn, sau làm Bồ Châu tư binh tham quân. Thời đó Tư hộ Vi Cảo 韋暠 giỏi tranh biện, Tư sĩ Lý Tuyên 李亘 viết chữ đẹp, còn Ngạn Bá giỏi văn nên người đời gọi là Hà Đông tam tuyệt. Về sau ông làm tới Tu văn quán học sĩ, Công bộ thị lang, Thái tử tân khách.