Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (334 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (161 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 29/12/2013 13:06 bởi Vanachi
Dương Trọng Huyền 楊重玄, thi nhân đời Đường, chưa rõ thân thế, đỗ tiến sĩ năm Khai Nguyên, có một bài thơ chép trong Toàn Đường thi.