Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài)
- Trần Tử Ngang (54 bài)
- Lạc Tân Vương (9 bài)
- Võ Tắc Thiên (5 bài)
- Thẩm Thuyên Kỳ (22 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 29/06/2014 10:58 bởi tôn tiền tử
Vu Quý Tử 于季子 tự, quê quán và năm sinh mất đều không rõ, đỗ tiến sĩ năm Hàm Hanh (khoảng năm 672 đời Đường Cao Tông), đến đời Vũ Hậu làm Tư phong viên ngoại lang, thơ còn 7 bài.