Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 25/02/2014 14:02 bởi tôn tiền tử
Hà Trọng Cử 何仲舉 người Doanh Đạo (nay là huyện Đạo, tỉnh Hồ Nam) đỗ tiến sĩ năm Thiên Thành đời Hậu Đường, sau đó giữ các chức Thứ sử Toàn Châu, Hành Châu cho nước Sở đời Ngũ Đại. Ông học giỏi, làm thơ hay từ lúc còn bé.