Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 19/06/2014 14:16 bởi tôn tiền tử
Trịnh Chuẩn 鄭準 tự không rõ, đỗ tiến sĩ năm Càn Ninh, làm quan cho Thành Nhuế 成汭 ở Kinh Nam, sau không hợp Nhuế, bị hãm hại. Thơ của ông có "Chử cung tập" 渚宮集 gồm 1 quyển, nay còn 5 bài.