Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- An Ba phường nữ (1 bài thơ)
- Địch Nhân Kiệt (1 bài thơ)
- Đàm Dụng Chi (5 bài thơ)
- Lang đại gia Tống thị (4 bài thơ)
- Bàng Uẩn (1 bài thơ)
Tạo ngày 26/02/2014 21:10 bởi tôn tiền tử
Hành châu chu tử 衡州舟子 là một người lái thuyền ở Hành châu, thân thế không rõ, thơ còn một bài chép trong "Toàn Đường thi".