Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 25/02/2014 21:10 bởi tôn tiền tử
Hành châu chu tử 衡州舟子 là một người lái thuyền ở Hành châu, thân thế không rõ, thơ còn một bài chép trong Toàn Đường thi.