Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 26/11/2013 06:14 bởi Vanachi
Chu Đàm 周曇 năm sinh và mất không rõ, thi nhân đời Đường mạt. Ông từng giữ chức Quốc Tử trực giảng. Trước tác có "Vịnh sử thi" 詠史詩 8 quyển, được "Toàn Đường thi" biên thành 2 quyển, tổng cộng 193 bài.