Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Sầm Tham (61 bài)
- Liễu Hồn (1 bài)
- Hoàng Phủ Nhiễm (18 bài)
- Bùi Địch (6 bài)
- Lưu Yến (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (4 bài)
- Trần Đông Phong (1 bài)
- Phan Kế Bính (1 bài)
Tạo ngày 23/02/2008 15:27 bởi Vanachi
Lý Hoa 李華 (715-774) tự Hà Thúc 遐叔, người Tán Hoàng 贊皇, đỗ tiến sĩ năm Khai Nguyên.