Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2008 15:28

春行寄興

宜陽城下草萋萋,
澗水東流復向西。
芳樹無人花自落,
春山一路鳥空啼。

 

Xuân hành ký hứng

Nghi Dương thành hạ thảo thê thê,
Giản thuỷ đông lưu phục hướng tê.
Phương thụ vô nhân hoa tự lạc,
Xuân san nhất lộ điểu không đề.

 

Dịch nghĩa

Dưới chân thành Nghi Dương cỏ mọc tươi tốt,
Nước suối vẫn lúc chảy về đông, lúc về tây.
Những cây hoa, không bóng người, nở rồi tự rơi rụng.
Đường đi trên núi xuân, chim hót, chẳng ai nghe.


Tác giả tả cảnh xuân ở thành Nghi Dương sau cơn binh biến của phản thần An Lộc Sơn, cảnh còn đó nhưng người hoang vắng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nghi Dương cây cỏ mọc đầy
Giản về đông lại về tây đổi dòng
Cây thơm hoa rụng người không
Núi xuân độc đạo chim đồng kêu vang

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Dưới quách Nghi Dương cỏ thảm dày,
Đông xuôi, Giản Thuỷ ngoặc về tây.
Vườn thơm không chủ hoa buồn rụng,
Một lối non xuân, chim hót bầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thành Nghi Dương xanh tươi cây cỏ
Suối xuôi đông lại đổ về tây
Hoa không người ngắm rơi đầy
Núi xuân chim hót ai hay mà nhìn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thành đất Nghi Dương cỏ tốt tươi
Chảy đông nước suối lại sang tây
Cây thơm người vắng hoa rơi rụng
Chim hót đường xuân vắng núi khe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chân thành Nghi Dương xanh tươi,
Về đông suối chảy, lúc thời về tây.
Không người hoa nở rụng đầy,
Non xuân một lối, chim bầy hót vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thành dưới Nghi Dương tốt cỏ cây,
Về đông suối chảy, lúc về tây.
Không người hoa nở rồi rơi rụng,
Một lối đường xuân, chim hót bầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời