Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/08/2014 07:50

寄從弟

眼病身亦病,
浮生已半空。
迢迢千里月,
應與惠連同。

 

Ký tòng đệ

Nhãn bệnh thân diệc bệnh,
Phù sinh dĩ bán không.
Điều điều thiên lý nguyệt,
Ưng dữ Huệ, Liên đồng.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Hải

Mắt bệnh thân cũng bệnh
Trôi nổi nửa đời hư
Xa xôi trăng ngàn dặm
Muốn giống Huệ, Liên chừ

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mắt đã bệnh mà thân bệnh nữa
Kiếp nổi trôi suông nửa qua rồi
Vầng trăng xa ở ngàn khơi
Với Liên và Huệ có mòi giống nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mắt bệnh thân cũng bệnh rồi,
Nửa đời danh hão nổi trôi theo dòng.
Xa xôi trăng ngàn dặm sông,
Với Liên và Huệ muốn đồng giống nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mắt đã bệnh thân cũng bệnh rồi,
Nửa đời danh hão cứ buông trôi.
Xa xôi ngàn dặm trăng sông nước,
Liên Huệ muốn đồng cũng được thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời