21/09/2023 18:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký tòng đệ
寄從弟

Tác giả: Lý Hoa - 李華

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/08/2014 07:50

 

Nguyên tác

眼病身亦病,
浮生已半空。
迢迢千里月,
應與惠連同。

Phiên âm

Nhãn bệnh thân diệc bệnh,
Phù sinh dĩ bán không.
Điều điều thiên lý nguyệt,
Ưng dữ Huệ, Liên đồng.[1][2]

Bản dịch của Trần Đông Hải

Mắt bệnh thân cũng bệnh
Trôi nổi nửa đời hư
Xa xôi trăng ngàn dặm
Muốn giống Huệ, Liên chừ
[] Liễu Hạ Huệ 柳下惠 và Thiếu Liên 少連, hai người có khí tiết thời xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hoa » Ký tòng đệ